top of page
  • Julie De Rore

Het conformiteitsattest bij verhuur

Wie een woning in Vlaanderen verhuurt, moet ervoor zorgen dat die in overeenstemming is met alle opgelegde normen op vlak van wooncomfort en veiligheid.

Het conformiteitsattest is een document dat afgeleverd wordt door de stad of gemeente waar het onroerend goed gelegen is, en dat aantoont dat het pand aan de minimale kwaliteitseisen voldoet. Het vermeldt ook hoeveel personen maximaal in het pand mogen wonen.


Een conformiteitsattest is tien jaar geldig, en blijft ook geldig als het pand van eigenaar verandert. Het vervalt echter wel als de woning een grondige renovatie ondergaat, ongeschikt of onbewoonbaar wordt verklaard of als er een proces-verbaal wordt opgemaakt door de wooninspectie.


Als je een conformiteitsattest voor verhuur wil aanvragen, doe je dat via een aangetekende brief of mondeling bij het loket van het gemeentebestuur, tegen ontvangstbewijs. Vervolgens komt een woningcontroleur langs. Aan de hand van diens rapport en het technisch verslag heeft de burgemeester 60 dagen de tijd om het attest al dan niet af te leveren. De termijn begint te lopen vanaf het moment van aanvraag, en dus niet vanaf het moment van het plaatsbezoek.
Comments


bottom of page