top of page
  • Julie De Rore

De juiste huurindexatie berekenen


Elk jaar heb je als verhuurder de mogelijkheid om de huur van je pand te indexeren. Dit jaar wordt de mogelijkheid tot indexatie afhankelijk gemaakt van het EPC, maar deze maatregel verdwijnt terug in oktober 2023.


Hoe bereken je de juiste indexatie?


Om te berekenen hoeveel je mag indexeren, bestaat in België een standaard formule. Die ziet er als volgt uit:


Nieuwe huurprijs = Basishuurprijs * nieuwe index/basisindex


De nieuwe index is daarbij de index van de maand voorafgaand aan de verjaardag van de huurcontract. De basisindex is de index van de maand voorafgaand aan de inwerkingtreding van het contract.


Deze formule staat beschreven in de huurovereenkomst, maar je hoeft eigenlijk niet zelf te rekenen. Er bestaan meerdere online tools die, op basis van de gegevens die je ingeeft, berekenen hoeveel de huurindexatie bedraagt. Zo kan je onder meer terecht op de huurcalculator van Statbel of de website van MyIndex .


Wanneer verwittigen?


Als verhuurder heb je drie maanden de tijd om je huurder te laten weten dat je wil indexeren, met terugwerkende kracht. Ging je indexatie dus in op 1 januari, dan heb je tot 1 april om dat aan je huurder te laten weten. Het is echter wel aan te raden om tijdig (en liefst vóór de indexatie) te verwittigen, om verrassingen bij de huurder te vermijden. De kennisgeving doe je best via aangetekend schrijven.


Je bent niet verplicht om te indexeren, en als je dat wel doet, hoeft het ook niet jaarlijks. Hou er echter wel rekening mee dat je, als je slechts een keer om de paar jaar indexeert, ineens grote prijsverhogingen moet doorrekenen aan je huurder.
Comments


bottom of page