top of page
  • Julie De Rore

Je huurovereenkomst opzeggen als huurder

Je huurt een huis of appartement, maar je wil graag verhuizen. Misschien ga je samenwonen, heb je een woning gekocht, of wil je naar een andere regio verhuizen.


Dat kan, als huurder kan je namelijk je huurovereenkomst opzeggen wanneer je maar wil. Je moet wel rekening houden met een opzegtermijn en een eventuele schadevergoeding.

De wettelijke opzegtermijn voor woninghuur is 3 maanden. Je moet de verhuurder dus 3 maand vooraf inlichten over je vertrekt.

Of je bovenop de opzegtermijn ook een schadevergoeding moet betalen, hangt af van hoe lang je de woning hebt gehuurd.


Huur je al langer dan 3 jaar, dan volstaat het om je opzegtermijn af te maken en hoef je geen extra vergoeding te betalen.

Verlaat je het pand in de eerste drie jaar van de huurovereenkomst, dan zijn volgende vergoedingen van toepassing:

- Opzeg in het eerste jaar huur: 3 maanden huur

- Opzeg in het tweede jaar huur: 2 maanden huur

- Opzeg in het derde jaar huur: 1 maand huur


Heb je een huurovereenkomst van korte duur? Dan zijn speciale regels van toepassing. Huurcontracten van maximaal 6 maanden kunnen door geen van beide partijen vroegtijdig opgezegd worden. Huurcontracten van 6 maanden tot 1 jaar, kunnen door de huurder opgezegd worden met inachtname van een opzegtermijn van 3 maanden én betaling van 1 maand huur als schadevergoeding.


Al het bovenstaande zijn de wettelijke voorschriften. Als je met je verhuurder tot een minnelijke overeenkomst komt, mag dat. Je kan bijvoorbeeld overeenkomen dat je de woning vroegtijdig mag verlaten als je zelf een andere huurder kan aanbrengen, of de verhuurder kan de schadevergoeding (deels) kwijtschelden.


Belangrijk is dus om de verhuurder tijdig op de hoogte te brengen, via aangetekend schrijven met ontvangstbevestiging, en om samen tot een geschikte compromis te komen.


Let op: ook als het huurcontract ten einde loopt, moet je de overeenkomst nog opzeggen. Als je dat niet doet, wordt de overeenkomst stilzwijgend verlengd.Comentários


bottom of page