top of page
  • Julie De Rore

Wie betaalt de onroerende voorheffing bij verkoop van een huis?


Elke eigenaar van een huis of appartement moet jaarlijks de onroerende voorheffing betalen. Het woord zegt het zelf: "voor-heffing", je betaalt vooraf. Met andere woorden: als je op 1 januari eigenaar bent, krijg je een rekening voor een volledig jaar. Maar wat als je je woning in februari verkoopt?

Geen zorgen! Als je je woning verkoopt, berekent de notaris de verdeling van de onroerende voorheffing op dagbasis. De verkoper betaalt de belasting voor het aantal dagen van het jaar dat hij nog eigenaar was, en de koper betaalt voor de rest van het jaar. Heb je als verkoper al teveel betaald, dan krijg je dat terug via je afrekening bij de notaris.


Let wel op: Het is mogelijk om in de compromis een andere regeling op te nemen. Het zou in praktijk dus kunnen dat er gestipuleerd wordt dat één van de partijen de onroerende voorheffing voor het hele jaar betaalt, ongeacht de datum van de eigendomsoverdracht. Let erop dat hier dus duidelijke afspraken over gemaakt worden bij het opmaken en ondertekenen van de verkoopovereenkomst.


Comments


bottom of page