top of page
 • Julie De Rore

Kopen en dan verkopen, of verkopen en dan kopen?

Eigenaars van een woning die willen verhuizen naar een ander pand, komen vaak voor de keuze te staan: Eerst de bestaande woning verkopen en dan een nieuwe eigendom aankopen, of eerst het nieuwe pand kopen en dan de bestaande woning verkopen? Beide opties brengen risico's en waarschijnlijk ook wat kopzorgen met zich mee. We zetten de voor- en nadelen op een rijtje.


Eerst kopen en dan verkopen

Als je over voldoende middelen beschikt om de nieuwe woning te kunnen aankopen alvorens je de bestaande woning verkoopt, bevindt je je uiteraard in de ideale situatie. Je kan dan rustig de tijd nemen om je huidige woning te verkopen aan de hoogst haalbare prijs, en bovendien kan je ook de verhuizing in alle rust laten verlopen.


In de meeste gevallen beschikt men echter niet over voldoende kapitaal, en moet de bestaande woning verkocht worden om de nieuwe woning te kunnen betalen. In dat geval kan je beroep doen op een overbruggingskrediet, waarbij de bank de aankoopsom van de nieuwe woning tijdelijk voorschiet, tot je met de opbrengst van de verkoop die schuld kan aflossen.

Uiteraard brengt zo'n overbruggingskrediet kosten met zich mee, en is er ook een zekere tijdsdruk. De ovebrugging is namelijk beperkt in de tijd, meestal maximaal tot een jaar. Als je niet snel genoeg verkoopt, zal je twee leningen moeten afbetalen. De intresten op een overbruggingskrediet zijn hoger dan bij een gewoon hypothecair krediet, dus kan dat financieel een zware dobber worden.


Voordelen:

 • Tijd om rustig te verhuizen

 • Tijd om de huidige woning aan een zo hoog mogelijke prijs te verkopen

 • Geen stress om 'snel' een nieuwe woning te moeten vinden

Nadelen:

 • Kosten van overbruggingskrediet

 • Risico op dubbele lasten als de woning niet tijdig verkocht wordt


Eerst verkopen en dan kopen

Verkoop je eerst de bestaande woning alvorens een nieuwe woning aan te kopen, dan krijg je een duidelijk zich op je budget. Je weet namelijk exact hoeveel de verkoop opgebracht heeft en hoeveel je kan besteden aan je nieuwe woning. Bovendien vermijd je de kosten van een overbruggingskrediet.

Het nadeel van deze volgorde is dat je natuurlijk onder tijdsdruk komt om een nieuwe woning te vinden. Je moet je verkochte woning tegen een bepaalde datum verlaten, en op dat moment moet je ergens anders kunnen intrekken. Lukt dat niet, dan zal je een tussenoplossing moeten zoeken zoals bijv. kortstondig huren of intrekken bij familie of vrienden. Een dubbele verhuis dus, met eventuele bijkomende kosten voor huur van een tijdelijke woonst of opslag van je inboedel.


Voordelen:

 • Exact zicht op je budget

 • Geen bijkomende kosten voor een overbruggingskrediet

 • Geen risico op dubbele lening


Nadelen:

 • Tijdsdruk en stress om tijdig de perfecte nieuwe woning te vinden

 • Risico op 2x verhuizen omdat je tijdelijk ergens anders moet logeren


Beide opties hebben dus duidelijke voor- en nadelen. Het hangt van je eigen karakter en situatie af welke keuze het beste bij je past, en ook het al dan niet willen of kunnen behouden van een bestaande lening kan invloed hebben op je keuze.

Als je beroep doet op een makelaar kan je samen bekijken wat voor jou de beste keuze is en kunnen eventueel 'hulpmiddelen' ingeschakeld worden om de stress te beperken. Zo kan er gewerkt worden met een aankoop-verkoopbelofte of kan een langer genot van de bestaande woning opgenomen in de verkoopvoorwaarden.

Comentários


bottom of page