top of page
  • Julie De Rore

De vernieuwde informatieplicht voor overstromingsgevoeligheid

Sinds 2013 moeten verkopers en vastgoedmakelaars hun kandidaat-kopers inlichten over de overstromingsgevoeligheid van een woning. De informatieplicht geldt niet alleen voor koopwoningen, maar ook voor gronden én voor panden waarvoor een huurcontract van langer dan 9 jaar wordt afgesloten.

Het overstromingsrisico (O-peil) wordt aangeduid met een letter. Score A betekent dat er geen overstromingsrisico is, B en C duiden op een mild risico en een perceel met score D heeft een middelgroot risico op overstromingen.


Op 1 januari 2023 werd de informatieplicht verfijnd en verder uitgebreid. Er wordt vanaf nu een onderscheid gemaakt tussen de G-score en de P-score. De G-score toont aan wat het risico is voor het gebouw, de P-score wijst op het risico voor het perceel. Beide elementen krijgen vanaf nu dus een aparte letterscore van A tot D.


Je kan zelf online raadplegen of je eigen woning, of een woning die je wil aankopen, in overstromingsgevoelig gebied ligt. Dat doe je via deze link: www.waterinfo.be/informatieplicht .

Ben je van plan een pand aan te kopen dat in overstromingsgevoelig gebied ligt? Hou er dan rekening mee dat de brandverzekering wellicht duurder zal uitvallen. Koop je een overstromingsgevoelige bouwgrond, dan kunnen er strengere bouwvoorschriften opgelegd worden. Overstromingsgevoeligheid hoeft dus niet per se een probleem te zijn, maar kan wel enkele extra formaliteiten met zich meebrengen.


留言


bottom of page