top of page
  • Julie De Rore

Verlenging van het verlaagd BTW tarief voor afbraak en heropbouw

In het kader van het energie-akkoord besliste de federale regering om het verlaagd BTW-tarief van 6% voor afbraak en heropbouw van woningen, met één jaar te verlengen tot 31 december 2023.


Wat er precies afgebroken moet worden om in aanmerking te komen voor de verlaging, is niet 100% duidelijk, maar het moet gaan om een ‘significante afbraak’.


Wat in de plaats gebouwd moet worden is wel duidelijker afgebakend. De heropbouw moet dienen voor een natuurlijk persoon die er binnen de 5 jaar zelf zal wonen én het goed als enige eigen woning zal bezitten, of voor een natuurlijk persoon of rechtspersoon die het nieuwe pand zal verhuren voor minstens 15 jaar in het kader van het sociaal beleid.


Extra voorwaarde is dat de nieuwe woning een bewoonbare oppervlakte van maximaal 200m² mag hebben.


Een bestaande regel, die nog steeds van kracht blijft, is het verlaagd tarief voor renovatie van gebouwen die ouder zijn dan 10 jaar. Bovendien blijft ook het verlaagd BTW-regime voor de 32 “6%-steden” van toepassing, wellicht ook na 2023.
Commentaires


bottom of page