top of page
  • Julie De Rore

Wat is een plaatsbeschrijving?

Als een huis of appartement verhuurd wordt, wordt een plaatsbeschrijving opgemaakt. Dat is een schriftelijk document waarin de staat van de woning tot in detail beschreven wordt, kamer per kamer, en meestal gestaafd met beeldmateriaal.


De plaatsbeschrijving wordt door huurder en verhuurder ondertekend en zorgt ervoor dat er op het einde van de huurperiode geen discussie kan zijn over bepaalde gebreken. Is er geen intredende plaatsbeschrijving gemaakt, dan wordt er standaard van uit gegaan dat de woning zich op het einde van de huur in dezelfde staat bevindt als bij de aanvang van de huur. In geval van schade kan de verhuurder zich dan ook niet beroepen op de huurwaarborg. Het document moet opgemaakt worden vlak voor de intrede, of uiterlijk tijdens de eerste maand van bewoning.


Voor woninghuurovereenkomsten afgesloten sinds 2007 is een plaatsbeschrijving verplicht en wordt het document mee geregistreerd met het huurcontract.


De kosten van de plaatsbeschrijving worden in de praktijk meestal gedeeld door verhuurder en huurder, waarbij het niet toegestaan is om meer dan de helft van de kosten aan te rekenen aan de huurder. De partijen mogen het document zelf opmaken om kosten te besparen, maar gezien het belang van een gedetailleerde plaatsbeschrijving die geen ruimte laat voor discussie, is het zeker ook interessant om te investeren in een professional zoals de tussenkomende makelaar of een externe firma.


Comentarios


bottom of page