top of page
  • Julie De Rore

Wat is een BEN-woning?

Sinds 2021 is "bijna energieneutraal" of afgekort BEN de nieuwe norm voor nieuwbouwwoningen in heel Europa, en dus ook in Vlaanderen.


BEN-woningen moeten voldoen aan een aantal wettelijk gestelde eisen op vlak van isolatie, energiebehoefte en ventilatie en de woning moet een groot deel van haar energie kunnen halen uit hernieuwbare energiebronnen.


We zetten de belangrijkste vereisen even op een rijtje:


  • een E-peil van maximaal E30

  • een S-peil van maximaal S28

  • een maximale warmtedoorgangscoëfficiënt van de verschillende onderdelen van de constructie

  • een netto energiebehoefte voor verwarming tot maximaal 70 kWh/m²

  • een minimaal risico op oververhitting

  • verplichte ventilatie

  • een opgelegde hoeveelheid hernieuwbare energie

Sinds 2018 werd het K-peil vervangen door het S-peil (= schilpeil). Het S-peil geeft aan hoeveel energie de woning nodig heeft om de temperatuur constant te houden. Eerder mocht het S-peil nog 31 bedragen, maar sinds 2021 is dit maximum teruggebracht naar 28.


een BEN-woning is niet alleen haalbaar voor nieuwbouw, je kan ook BEN-overen. In dat geval maak je een bestaande woning dermate energiezuinig dat ze ook aan de BEN-normen voldoet.

Naast een lagere energiefactuur zijn er nog meer financiële voordelen aan BEN-bouwen of BEN-verbouwen. Zo zijn er premies en kan je in bepaalde gevallen gebruik maken van een voordeliger krediet.
Коментарі


bottom of page