top of page
  • Julie De Rore

Vruchtgebruik, naakte eigendom en volle eigendom

Als het gaat om vastgoed hoor je af en toe de termen 'volle eigendom', 'naakte eigendom' en 'vruchtgebruik' voorbij komen. Maar wat betekenen die nu precies?
Naakte eigendom

Als naakte eigenaar van een onroerend goed is men wel de wettige eigenaar, maar heeft men niet het recht om er gebruik van te maken. De naakte eigenaar mag het pand dan niet bewonen of verhuren, want het gebruik is voorbehouden voor de vruchtgebruiker.

Een veelvoorkomende situatie waarin men naakte eigendom verkrijgt, is bijvoorbeeld als ouders hun woning al schenken aan hun kinderen, maar er zelf nog blijven wonen. De kinderen worden dan naakte eigenaar. Naakte eigendom kan verkocht of weggeschonken worden, maar enkel met toestemming van de vruchtgebruiker.


Vruchtgebruik

De vruchtgebruiker is geen eigenaar van het onroerend goed, maar mag het wel 'gebruiken'. De term 'gebruik' gaat verder dan enkel bewoning: de vruchtgebruiker mag het pand bijvoorbeeld ook verhuren en de huurinkomsten innen. Een vruchtgebruik kan gevestigd worden voor bepaalde of voor onbepaalde duur, maar kan nooit langer duren dan 30 jaar. Na 30 jaar vervalt het vruchtgebruik en gaat het genot over op de naakte eigenaar, die daardoor volle eigenaar wordt. Het vruchtgebruik kan ook vroeger eindigen, bijvoorbeeld als de vruchtgebruiker overlijdt.


Volle eigendom

Wanneer de eigenaar ook het genot en vrij gebruik van het goed heeft, spreken we over volle eigendom. De eigenaar mag dan alles doen wat hij wil: zelf bewonen, verhuren, een bewoningsrecht toestaan, verkopen, ..

Volle eigendom is dus naakte eigendom + vruchtgebruik.Comments


bottom of page