top of page
  • Julie De Rore

Verplichte attesten en documenten bij verkoop van een onroerend goed

Als je een onroerend goed wil verkopen, heb je enkele verplichte attesten nodig. We zetten ze even op een rijtje.


EPC - Energieprestatiecertificaat

Het EPC of energieprestatiecertificaat is verplicht bij elke verkoop of verhuur van een onroerend goed (behalve bij gronden). In dit verslag krijgt de potentiële koper inzicht over de energiezuinigheid van het pand. In het EPC krijgt het pand een letter- en een cijferscore, wordt er gedetailleerde info gegeven over isolatiewaarden, kwaliteit van de ramen, manier van verwarmen, aanwezigheid van zonnepanelen, .. en wordt er een kostenraming gemaakt voor eventuele verbeteringswerken.Keuring elektrische installatie

Als het onroerend goed over een elektrische installatie beschikt, moet deze gekeurd worden. Als de installatie wordt afgekeurd betekent dat niet dat het pand niet verkocht kan worden, maar wel dat de koper de nodige aanpassingen zal moeten uitvoeren om binnen de 18 maanden na aankoop wél over een conforme installatie te beschikken.Bodemattest

Voor elke verkoop moet er bij OVAM een bodemattest worden opgevraagd. Dit attest maakt melding van eventuele vervuiling van de grond waarop het pand is gebouwd. Als OVAM geen weet heeft van vervuiling, noteren ze dat “de grond niet opgenomen is in het grondeninformatieregister”. In de volksmond wordt dat ook wel een ‘blanco bodemattest’ genoemd.
Stedenbouwkundig uittreksel

Bij de stad of gemeente waar het onroerend goed gelegen is moet een stedenbouwkundig uittreksel aangevraagd worden. Hierin vermeldt de stad of gemeente in welk gebied het goed gelegen is (woongebied, landbouwgebied, recreatiegebied, ..), welke vergunningen zijn afgeleverd voor het perceel, of er stedenbouwkundige inbreuken bekend zijn, of er lopende vergunningsaanvragen zijn, of het goed opgenomen is in het register van leegstand of verwaarlozing, enz. De overheid heeft 30 dagen de tijd om dit attest af te leveren, denk er dus aan om dit tijdig aan te vragen.


Inlichtingen van de syndicus

Verkoop je een appartement in een gebouw waar een vereniging voor mede-eigenaars is, dan moet aan de syndicus de nodige informatie opgevraagd worden. Zo moeten de verslagen van de laatste 3 algemene vergaderingen voorhanden zijn, evenals de laatste 3 balansen, gedetailleerde afrekeningen van het appartement, en een vermelding van eventuele lopende geschillen of rechtszaken. Ook het bedrag van het werk- en reservekapitaal moet worden meegedeeld.


Asbestinventarisattest

Sinds november 2022 moeten alle gebouwen die dateren van voor 2001 beschikken over een asbestinventarisattest. Dit attest geeft aan of er asbest in de woning aanwezig is. Als dat het geval is, is er nog geen onmiddellijke verplichting voor verkoper of koper om dit weg te halen, maar weet men wel dat dit in de toekomst nodig zal zijn.

Postinterventiedossier

Woningen die gebouwd of verbouwd zijn na 2001, moeten over een postinterventiedossier beschikken. In dit dossier wordt een overzicht gegeven van alle uitgevoerde werken, gebruikte materialen, betrokken aannemers, ..

bottom of page