top of page
  • Julie De Rore

Het asbest(inventaris)attest

Sinds 23 november 2022 is het verplicht om over een asbestinventarisattest -kort gezegd: asbestattest- te beschikken voor elk pand dat dateert van voor 2001 en dat wordt “overgedragen onder levenden”. Dat wil zeggen dat het attest verplicht is bij verkoop, maar ook bij een schenking, of bijvoorbeeld het vestigen van een vruchtgebruik.


De verplichting geldt niet alleen voor residentieel vastgoed zoals huizen en appartementen, maar ook voor bedrijfsgebouwen en zelfs garages, als de hoogte 1.5m overschrijdt en de oppervlakte meer dan 20m² bedraagt.


Het attest wordt net als het bodemattest afgeleverd door OVAM. De inventaris wordt opgemaakt door een asbestdeskundige die ter plaatse komt om het pand te inspecteren en stalen te nemen. Het attest blijft tien jaar geldig, al wordt deze geldigheidsduur ingekort tot vijf jaar wanneer er minstens 1 asbesthoudend materiaal met hoog risico aanwezig is.


De inhoud van het attest hoeft niet opgenomen te worden in verkoopadvertenties, maar het attest moet wel voorhanden zijn voor kopers op het moment van ondertekening van de compromis. De verkoopovereenkomst moet de datum van opmaak, de samenvattende conclusie van het attest en de unieke code bevatten.

Daarnaast moet ook een clausule worden opgenomen waarin men vermeldt dat de inhoud van het attest voorafgaand aan de ondertekening werd medegedeeld aan de kopers.


Aan zo’n asbestinventarisattest zit een flink prijskaartje: de kosten variëren van €350 voor een garage of kleine studio tot meer dan €800 voor grotere woningen. Bovendien wordt ook nog een administratieve kost aangerekend door OVAM voor het afleveren van het document.


Voor appartementsgebouwen moet er voorlopig enkel een attest zijn voor de privatieve delen, met andere woorden voor het appartement dat wordt overgedragen. Voor de gemeenschappelijke delen van het gebouw zal pas vanaf 2025 een attest aanwezig moeten zijn.
Comments


bottom of page