top of page
  • Julie De Rore

EPC voor de gemeenschappelijke delen


In een appartementsgebouw volstaat het niet langer om over een EPC-attest van de privatieve wooneenheden te beschikken. Sinds 2022 is ook voor de gemeenschappelijke delen van het gebouw een EPC noodzakelijk.


De regel werd stelselmatig ingevoerd, waarbij grotere gebouwen het eerst aan de verplichting moesten voldoen.

Heeft het gebouw 15 of meer woonentiteiten, dan is het EPC GD (=EPC Gemeenschappelijke Delen) verplicht sinds 1 januari 2022. Voor gebouwen met 5 t.e.m. 14 units is de verplichting ingevoerd sinds 1 januari 2023.


Kleine gebouwen met 2 t.e.m. 4 entiteiten krijgen nog een jaar respijt, daar moet het EPC GD pas aanwezig zijn vanaf 1 januari 2024.


De verplichting is algemeen, en geldt dus niet enkel bij verkoop of verhuur van één of meerdere entiteiten in de residentie.

In de meeste gevallen zal de syndicus van het gebouw ervoor zorgen dat het attest wordt opgemaakt. Hij zal de eigenaars wijzen op de verplichting, verzamelt vervolgens de nodige stukken en geeft de EPC-deskundige toegang tot het gebouw voor het plaatsbezoek. Het uiteindelijke attest wordt aan alle eigenaars bezorgd, zodat ze het document kunnen voorleggen aan kandidaat-kopers of -huurders wanneer nodig.

Comments


bottom of page