top of page
  • Julie De Rore

De registratie van een huurcontract

De registratie van een huurcontract betekent dat het kantoor Rechtszekerheid de belangrijkste aspecten van het huurcontract opneemt in een register. Door de registratie krijgt het contract een zogenaamde “vaste datum” en wordt het tegenstelbaar aan derden. Dat betekent dat het contract dan ook bindend is ten opzichte van derde partijen, bijvoorbeeld de koper wanneer het pand verkocht zou worden. De registratie van het contract zorgt dus voor extra zekerheid.


Ook voor de verhuurder zorgt de registratie voor een extra zekerheid. De opzegmodaliteiten uit het contract zijn namelijk enkel geldig voor geregistreerde huurcontracten. Werd het contract niet geregistreerd, dan kan de huurder op elk moment de overeenkomst opzeggen zonder opzegvergoeding of -termijn.


Voor woninghuur moet de registratie gebeuren door de verhuurder, en dit binnen de 2 maanden na ondertekening van het contract. Ook bij handelshuur zal het contract geregistreerd moeten worden, maar dan bedraagt de termijn om dit in orde te maken 4 maanden. Bovendien kan bij bedrijfsvastgoed onderling afgesproken worden of de verhuurder of de huurder zal instaan voor de registratie, en in de praktijk is het meestal de huurder die dit voor zijn rekening neemt.


De registratie van een woninghuurcontract is gratis. Voor een handelshuurcontract wordt 0,2% van het totaalbedrag van de huurprijs en de lasten aangerekend, met een minimum van €50.


Bij een handelshuurovereenkomst van onbepaalde duur moet de jaarlijkse huurprijs, inclusief de lasten, vermenigvuldigd worden met 10. Het registratierecht van 0.2% wordt op dit eindbedrag berekend.


Voor garages en opslagplaatsen blijft het vast recht van €50 van toepassing.
Comments


bottom of page