top of page
  • Julie De Rore

De nieuwe renovatieverplichting

Sinds 1 januari 2023 geldt een nieuwe renovatieverplichting voor wie een woning koopt met een slechte EPC-score. Wie vanaf nu een woning koopt met een EPC label van E of F, zal binnen een termijn van 5 jaar verplicht zijn te renoveren tot minstens label D wordt gehaald. Haal je een betere score, dan kom je in aanmerking voor de EPC-labelpremie.


De koper zal moeten aantonen dat de nodige werken werden uitgevoerd door middel van een nieuw EPC. Doet hij dat niet, dan riskeert hij een administratieve boete.


Op de renovatieverplichting gelden twee uitzonderingen. In geval van sloop van de woning, is men vrijgesteld. Logisch, want in geval van heropbouw zal men moeten voldoen aan de EPB-regelgeving, die nog strenger is dan de huidige EPC-regels.


Ook bij aankoop van onroerend erfgoed krijgt men een vrijstelling. Concreet geldt dit voor gebouwen die een beschermd monument zijn, deel uitmaken van een beschermd cultuurhistorisch landschap, stads-of dorpsgezicht, of als het goed voorkomt op de inventaris van bouwkundig erfgoed.


Als tegenprestatie voor deze nieuwe verplichting, breidt de overheid de energielening+ uit, net als het renteloos renovatiekrediet.
Commentaires


bottom of page