top of page
  • Julie De Rore

De EPC-labelpremie

Voor woningen met een slechte energiescore, die grondig energetisch gerenoveerd worden, kan men sinds 2021 een premie krijgen via Fluvius.


Aan het verkrijgen van deze premie zijn enkele voorwaarden verbonden:

- Een woning moet voor de renovatie een EPC label E of F hebben, en moet na de renovatie minimaal opklimmen tot label C.

- Een appartement moet voor de renovatie een EPC label D, E of F hebben, en moet na de renovatie minimaal opklimmen tot label B.

- Het oude EPC mag niet dateren van voor 2019, het nieuwe EPC moet binnen de 5 jaar aangevraagd worden en mag maximaal 12 maanden oud zijn op moment van aanvraag van de premie.


De premies variëren naargelang het behaalde resultaat.

Voor woningen met label E of F ontvang je maximaal:

- € 5000 als label A wordt gehaald

- € 3750 als label B wordt gehaald

- € 2500 als label C wordt gehaald

Voor appartementen met label D, E of F ontvang je maximaal:

- € 3750 als label A wordt gehaald

- € 2500 als label B wordt gehaald


De premie kan in verschillende schijven verkregen worden. Renoveert men bijvoorbeeld eerst tot label C, maar haalt men door verdere aanpassingen binnen dezelfde periode van vijf jaar nog een beter score, kan de premie verhoogd worden.


De labelpremie is niet cumuleerbaar met de totaalrenovatiepremie, maar is wel cumuleerbaar met individuele premies die door Fluvius worden uitgereikt voor bijv. isolatie, beglazing, ..
Comments


bottom of page