top of page
  • Julie De Rore

2023: Laatste jaar meeneembaarheid van registratierechten

In het kader van de verlaagde registratierechten sinds 2022, dooft het systeem van meeneembaarheid van registratie uit tegen 2024.

Wat is meeneembaarheid?

Meeneembaarheid betekent dat je reeds betaalde registratierechten (ook verkooprechten genoemd) van een huidige onroerend goed in mindering kunt brengen bij aankoop van een nieuw pand, en dat tot een maximum van €14.500 (tot vorig jaar was dat nog €13.000)


Dit kan echter alleen onder bepaalde voorwaarden:

  • Als koper moet je een natuurlijk persoon zijn (dus geen vennootschap)

  • Er moeten verkooprechten betaald zijn op de huidige woning

  • Zowel de huidige als de nieuwe woning moeten in het Vlaams Gewest liggen

  • Als koper moet je gedurende de laatste 18 maanden voor de aan- of verkoop gedomicilieerd geweest zijn in de woning die verkocht wordt

De meeneembaarheid kan plaatsvinden door teruggave, wanneer de nieuwe woning wordt aangekocht vóór de oude woning wordt verkocht. In dat geval moet de verkoop van de voormalige woning plaatsvinden binnen 2 jaar na aankoop van de nieuwe woning (5 jaar in geval van bouwgrond) én de koper moet binnen de 2 jaar na aankoop in zijn nieuwe woning gedomicilieerd zijn.


De meeneembaarheid kan ook plaatsvinden door verrekening, wanneer de oude woning word verkocht vóór de nieuwe woning wordt aangekocht. In dat geval moet de nieuwe woning binnen 2 jaar na verkoop van de voormalige woning gekocht worden, en moet de koper er binnen 2 jaar na aankoop gedomicilieerd zijn.


2023: Laatste jaar mogelijkheid tot meeneembaarheid

Door de verlaging van de registratierechten werd besloten dat het systeem van meeneembaarheid moet verdwijnen. In 2023 hebben kopers nog de mogelijkheid om te kiezen tussen

1) Gebruik maken van de meeneembaarheid, en het oude tarief van registratierechten betalen (6% of 5% in geval van een energetische renovatie)

2) Gebruik maken van het nieuw tarief van registratierechten (3% of 1% in geval van energetische renovatie) en de meeneembaarheid laten vallen


Men kan alleen kiezen voor meeneembaarheid als de akte van de voormalige woning werd verleden voor 1 januari 2022 en als de akte van de nieuwe woning verleden wordt voor 31 december 2023. Vanaf 2024 geldt dan enkel nog de tweede optie.


Het loont zeker de moeite om zelf of door de notaris te laten uitrekenen wat de meest gunstige keuze is, om zo weinig mogelijk registratierechten te moeten betalen bij de nieuwe aankoop.


Wie een tweede woning, bouwgrond of bedrijfspand koopt, betaalt hoe dan ook het nieuwe tarief van 12% registratierechten (voorheen 10%) maar kan dit wel blijven combineren met meeneembaarheid.Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page